MFK
metoda
90 minut
další započatá půlhodina
  1200 Kč
+ 300 Kč
Konstelace
Postavení vlastní konstelace
Účast
1200 Kč       ... v návaznosti na MFK
1500 Kč       ... bez předchozí spolupráce
 
100-600 Kč ... v závislosti na konkrétní konstelaci, 
určuje každý účastník sám za sebe