Tiaene

Kdo jsem?

Původní profesí jsem fitness trenér a výživový poradce. Terapiím se věnuji od roku 2014.

Můj příběh..

Od mala jsem chtěla pracovat v přírodě a se zvířaty nikoli s lidmi. Toužila jsem studovat vlky a být u toho, až se vrátí do jednoho ze svých ztracených domovů - na Šumavu. To byl můj sen. Se zvířaty jsem cítila hluboké souznění a obdivovala u nich vše, co jsme my lidé moderním stylem života ztratili. K lidstvu (a tedy i sama k sobě, jak jsem pochopila až později) jsem cítila dokonce určitý odpor. Pro všechno, čeho jsme byli schopni, ať už vůči sobě samým, ale především vůči zvířatům a přírodě. Byla jsem přesvědčená, že příroda je "ta hodná" a my lidé jsme "ti zlí". Že Země je vůči našemu drancování a zneužívání bezmocná a že ji jednoho dne zničíme. Byla jsem plná strachů a vzteku, lítosti a bezmoci, bolesti a vzdoru.

 

Ačkoli máloco z toho bylo pozorovatelné zvenčí, vedla jsem každodenní vnitřní boj o "dobru a zlu", snažila se najít sama sebe a zjistit na jaké straně se právě nacházím. Za každou cenu jsem chtěla být "ta dobrá" a bojovat proti "zlu". Měla jsem strach udělat chybu, všechno muselo být "správně". Tahle neustálá kontrola a vnitřní rozervanost mě stály tolik energie, že jí pramálo zbývalo na život samotný. Přátelé mi říkali, že jsem živel a já se cítila vyčerpaně, říkali, že jsem hodná a já se necítila dost dobrá, říkali, že jsem přátelská a já bych raději žila s vlky. Viděla jsem svět černobíle a tu "černou" jsem se snažila ze svého života vší silou dostat pryč. Čím víc jsem se chtěla "černé" zbavit, tím naléhavěji mě obklopovala, viděla jsem ji všude kolem, všude ve světě.

 

Chyběla mi rovnováha. Chybělo mi pochopení, že černá i bílá jsou přirozenou součástí každého z nás. Pochopení, že takzvané "dobro" nebojuje proti "zlu", ale spočívá v opravdovosti, tedy v otevřenosti vnímat sebe i svět takový jaký je a této skutečnosti čelit, ale ne s ní bojovat. "Dobro" spočívá v ochotě čelit svým vlastním stínům namísto jejich projekce do v nějšího světa a odvaze procházet jimi až k pochopení smíření a propuštění. Jedině tak dospějeme a převezmeme za sebe a svůj život plnou zodpovědnost. Teprve pak je možné procítit ve svém srdci skutečnou hodnotu. Hodnotu svou a tedy i všeho živého a dokonce i toho, co se životu vymyká. Pochopíme, že každý jsme jedinečný a současně jsme všichni Jedno. Uvědomíme si, že toužíme-li po jakékoli změně tam venku, musíme nejprve změnit sami sebe.

 

A tak žiju a měním se, učím se a poznávám a tato poznání sdílím dál.

 

Ti, kdo mi nejvíce pomohli stávat se sama sebou:

  • PaedDr. Martina Končalová – Metoda MFK: informatika a psychosomatika ve fyzioterapii

  • Radim Ress – Konstelace traumatu, Voice dialogue

  • Prasadam (přímý žák Osha) – Černá esence, Kristovo vědomí

  • Kateřina Karaimi Motyčková – Grál posvátného ženství, Spirituální sexualita ženy.. a další

  • Tma a Dech

  

   a mnoho dalších...

   Děkuji..

P8062406.JPG

Kontakt:

Brno, České Budějovice

+420 604 205 529

kriryb@seznam.cz