VNITŘNÍ ORGÁNY, díl čtvrtý: TENKÉ STŘEVO

Aktualizováno: 10. říj 2018

Sdruženým orgánem srdce je tenké střevo a toto krátké pojednání o něm vzniká v srdci malé vesničky Ostrá v Botanicu, centru řemesel a bylinných zahrad. Činností tohoto orgánu je přijímání, analýza a z ní vyplývající oddělení toho, co má tělo vyživit a toho, co má tělo opustit. Řídí též tělesné tekutiny, ovlivňuje slezinu, ledviny a jeho životaschopnost se odráží i na stavu tepen.

Dle viscerosomatiky se na jeho stavu podílí:

- čtyřhlavý sval stehenní - přímý a šikmé břišní svaly

Energeticky klesá síla a vitalita tenkého střeva ve chvílích, kdy do detailu rozebíráme prožitky a zkušenosti, které nám život přináší. Zabýváme se jimi s puntičkářským nutkáním a snažíme se vše rozpitvat, doslova až násilím rozpáčit tak, že tenké střevo mezitím ztrácí svoji primární energii. Je důležité si od problému odstoupit, zastavit horlivou myšlenkovou analýzu, nechat vyjít své vnitřní slunce, v jehož světle pak může přijít i uvědomění.

Psychosomatickými projevy nerovnováhy tenkého střeva jsou přílišné výkyvy v obou polaritách, extrémní projevy smíchu, pseudoradosti až šílenství když se nám něco zadaří, a stejně tak panické záchvaty, hořekování nebo žal při neúspěchu. Náprava spočívá ve vybalancování a harmonii při přijímání a zpracovávání životních událostí. Vše se děje s úmyslem poznání, integrace a jednání v souladu s naším vnitřním jádrem. Abychom se zastavili, spojili se se silou přítomnosti a zaměřili pozornost směrem, na který nás život bolestí, úrazem, nemocí či jiným, na první pohled „negativním“ způsobem upozorňuje.

Rovnováhu v přijímání a odevzdávání Albert Einstein popsal takto: „Den co den nesčetněkrát myslím na to, že můj vnější i vnitřní život má oporu v tom, co vykonali a co konají lidé současní i ti, co už zemřeli... myslím na to, že se musím snažit dávat tolik, kolik jsem úplně sám přijal a přijímám.“

Jelikož je tenké střevo symbiotickým orgánem srdce, je i poloha těla harmonizující tenké střevo velmi podobná té, jež posiluje srdce. A protože je trávení součástí tzv. Trojitého ohřívače, velmi dobrým cvičením se jeví i „Dvě paže podpírají oblohu“ z čchi kungu.

Příští neděli budeme věnovat pozornost močovému měchýři.

Honza.


0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše