VNITŘNÍ ORGÁNY, díl šestý: LEDVINY

Aktualizováno: 7. dub 2019


Element vody je zastoupen vedle močového měchýře rovněž v ledvinách. A jsou to právě ledviny, které mají pod kontrolou celý metabolismus vody. Zároveň čistí krev od nejrůznějších zplodin látkové přeměny. Úzce spolupracují s játry, žlučníkem a močovým měchýřem, tvoří vyživující podhoubí pro kostní dřeň.

Dle viscerosomatiky činnost ledvin ovlivňují:

- horní část trapézového svalu - bedrostehenní sval (hlubší část bedrokyčlostehenního svalu)

Ledviny jsou párový orgán a symbolizují partnerství. Interakci. Vztahování se. Život se děje ve vztazích... k sobě, partnerovi, rodičům, dětem, spolupracovníkům, zvířatům, rostlinám, přírodě a konec konců k životu samému. Kvalita těchto vztahů se pak odráží na činnosti ledvin, převažuje-li necitlivost, úskočnost, strach, bázlivost či podezřívavost, trpí energetika ledvin velmi významně. Projevuje-li se u dospělého člověka problém s ledvinami, často se jedná o sebekritiku, pocity oddělenosti, odstrčení, neúspěchu a potlačeného vzteku, hysterie a zuřivosti z dětství... člověk v interakcích reaguje jako malé vzteklé dítě...

Stav ledvin se zrcadlí i na vitalitě vlasů, pevné a „živé“ vlasy odrážejí rovnováhu, šedivé a lámavé zase oslabení. Rovněž odhodlanost k dosažení životních cílů, motivace a vůle se projevují na funkci ledvinových buňek.

Chceme-li posílit nebo dostat činnost ledvin do rovnováhy, je velmi důležité být tím, kdo si uvědomuje, koná, rozdává, obdarovává. Všichni chtějí být zdraví, silní a milovaní, ale málokdo je ochoten lásku, sílu, úctu, vděk, jemnost nebo pohlazení dávat. Život je ale o zrcadlení. Jak může někdo chtít být milován, když sám stojí v nelásce a neúctě sám k sobě?? Malíř, spisovatel a léčitel Vladimír Kafka říkával: „Pro uzdravení je důležité věnovat pozornost lásce, nikoliv nemoci. Protože tam, kam vysíláme svoji pozornost, vzniká vnější realita. Tak se buď tvoří nemoc nebo zdraví.“ Dávat a přijímat. Vyváženě. A ledviny se budou sytit novou energií.

Fyzická poloha napomáhající revitalizaci je vyobrazena dole. S přitaženou bradou k hrudní jamce, lehkým tlakem do reflexní zóny ledvin na chodidlech a vědomým obrazem obnovující se energie v oblasti, kde jsou ledviny uloženy, setrvávám několik nádechů a výdechů nenásilně v této poloze.

Příští neděli se budeme věnovat oblasti perikardu, nebo-li osrdečníku, obalu srdce. Do té doby mějte životem naplněné dny.ELEMENT VODY

Ke dvěma posledním vnitřním orgánům, močovému měchýři a ledvinám, přikládám video se cvikem, který aktivizuje a harmonizuje výše zmíněné orgány, náležící k elementu vody. Doporučuji ráno po probuzení a navečer u nějaké vodní plochy


Honza

0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše