VNITŘNÍ ORGÁNY, díl jedenáctý: PLÍCE

Aktualizováno: 10. říj 2018

Nádech a výdech. Mechanismus symbolizující život. Lidský organismus vydrží týdny bez jídla, dny bez vody, ale pouze desítky vteřin bez dechu. Dech je to, co nás propojuje s okolním světem, přírodou, všemi živočichy a rostlinami a vlastně i se životem samým. Dýchání zprostředkovávají plíce. Jejich energetická hladina velmi významně ovlivňuje vitální energii člověka. Usměrňují energii přicházející seshora, která je pak v těle spojena s energií přijatou z potravy a ze Země.

Dle viscerosomatiky jejich činnost ovlivňují tyto svalové partie:

- přední deltový sval - přední pilovitý sval - sval hákový - bránice

Plíce jsou kontaktní a komunikační orgán. Jejich aktivita bude v rovnováze tehdy, pokud bude v souladu naše přijímání a odevzdávání ve smyslu osobního prostoru a svobody. Disharmonie v plicích se projeví vždy, když nám není dopřán nebo si neumíme zajistit volný prostor k životu, když jsme dušeni okolím, anebo zároveň tehdy, když my sami někoho přilíš tlačíme a nenecháme ho dýchat a jednat. Dítě potřebuje přijímat opravdové bezpečí a lásku a pokud jsou tyto esenciální kvality zakrývané pseudobezpečím nebo materiálními věcmi, často se u dítěte projevují symptomy, jejichž původ je vždy v energetickém systému plic. Jsou jimi všemožné alergie, vleklé rýmy, dýchací obtíže, častá a vleklá nachlazení, kašel, astma, různé ekzémy, otoky v obličeji, suchá kůže, která navíc ztrácí elasticitu a pružnost.

Psychosomaticky se deficit plic znázorňuje v podobě emoční otupělosti a necitlivosti, neurózami a nervozitou, neschopností projevu před publikem (hlasově, pohybově), smutkem, přetrvávajícím melancholickým naladěním, žalem, pocitem viny a studem, frustrací, mrzutostí a stavěním se do odporu.

Náprava spočívá ve vytvoření svého životního prostoru, určení svých hranic a zaměření pozornosti na sebe. Na své Bytí a vytvoření SVÉBYTÍ. Rozvzpomenutí se na svoji NE-Z-BYT-NOST ve smyslu „neodcházet ze svého BYTu, ze svého domova, sám od sebe.“ Nechat věcem přirozený proud, netlačit a zároveň nebýt tlačen. Nadechovat život a vydechovat to, co mi už neslouží, co nepotřebuji. Nechat věci jít, přestat lpět.

Ke slovu NEZBYTNÝ a jeho skutečnému významu mám velmi úzký vztah. Kdysi jsem se potýkal s mnoha výše uvedenými symptomy, např. čtyřměsíční alergií, ucpanými dutinami, záněty nosohltanu, rýmami... Moje druhé jméno bylo Zyrtec. Přes MFK metodu jsem se dostal k práci s dvojicí slov ZRANĚNÝ (energetické mínus) a NEZBYTNÝ (energetické plus). Vizualizoval jsem si tohle kladné slovo jako sloup dórského typu, takový ten mohutný bílý s nezdobenou hlavou. Protože o ten jsem se mohl opřít. Postupně jsem přidával další sloupy (znovunalezené hodnoty) a začal budovat Parthenón, svůj chrám, svoji NEZBYTNOST

:) V tuto chvíli je to asi dva roky, co jsem měl naposledy rýmu a alergie ustoupila na několikadenní květnovou záležitost. A pracuju dál.

Německý duchovní učitel Eckhart Tolle říká: „Jak naleznu Bytí? Bytí prostupuje vším. Ale právě proto, že prostupuje vším, tak je právě tak snadné ho přehlédnout. Stejně jednoduché jako je pro rybu snadné přehlédnout samozřejmý fakt vody. Protože voda je pro ni naprosto všude. A tak ryba řekne: „Voda? Nikde jsem ji neviděla a dívala jsem se fakt všude!“

:)

Fyzickou polohu pro regulaci energetiky plic vidíte na obrázku. Prsty jsou propletené, palce se o sebe opírají vnější hranou nehtů.

Příští neděli pokračujeme sdruženým orgánem plic a to tlustým střevem. Do té doby mějte hezké dny a pečujte o svoji Nezbytnost.

Honza.


0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše