VNITŘNÍ ORGÁNY, díl pátý: MOČOVÝ MĚCHÝŘ


Po tenkém střevě zaměřuji pozornost na dva orgány elementu vody, z nichž tím prvním je močový měchýř, vykazující maximální aktivitu kolem cca 16té hodiny. Funguje jako shromaždiště tělu dále neprospěšných a odpadních tekutin, které vzápětí vylučuje. Zachytává též horkost jdoucí ze srdce a jater. Je uložen v tzv. spodním ohništi, ve kterém dřímá vitální energie člověka.

Dle viscerosomatiky jeho činnost ovlivňují:

- sakrospinální svaly (komplex svalů spojujících výběžky obratlů podél celé páteře) - přední sval holenní - dlouhý a krátký sval lýtkový (vnější strana bérce)

„Tak musím zase do lékárny pro brusinky, ta zem byla včera asi moc studená a prochladl mi močák!“ … Především ženy a dívky: je vám tato věta povědomá?? Náchylnost močového měchýře na prochladnutí a záněty se objevuje velmi často, pojďme se tedy podívat, odkud vítr vane. Analogií k fyziologické funkci močového měchýře je schopnost čelit tlaku života a schopnosti ho od sebe pouštět. Takže držíme-li v sobě tlak v podobě bojovnosti, hněvu, rozzlobenosti, zuřivosti, objevují-li se myšlenky, že jsme stále někým nebo něčím napadáni, pak může být energie měchýře velmi oslabena. Často jsou tyto emoce či myšlenky směřovány k osobám druhého pohlaví, tudíž svádět opakované záněty na studenou podlahu či dlouhý pobyt ve vodě se možná jeví jako dobrý, leč nic neřešící pokus.

Náprava spočívá v zodpovědném postoji k sobě samé/mu, k vypuštění strachu, k určení si svých hranic a nalezení míry ve všech věcech a činnostech, ve vnitřním i vnějším světě. Posílit své vědomí o sobě, být rozhodná/ý. Pak si mohu klidně i na tu chladnou zem sednout, avšak bez obavy, že se druhý den probudím s ostrou bolestí za sponou stydkou...

Když jsme u té odpovědnosti a rozhodnosti, tak přidávám výrok amerického řečníka a pedagoga Stephena Coveye: „Jako lidské bytosti jsme odpovědni za své životy. Naše chování je funkcí našich rozhodnutí, nikoliv podmínek, ve kterých se nacházíme. Můžeme podřídit pocity hodnotám. Přebíráme tak iniciativu a odpovědnost za to, aby se věci staly.“ Klíčová je tedy trajektorie: Já – přebírám – odpovědnost!

Revitalizaci močového měchýře je velmi nápomocná poloha vsedě s nataženýma nohama, palec a ukazovák ruky svírají nehtové lůžko malíku chodidla, zatímco zbylé prsty se opírají a stimulují vnější hranu chodidla, kudy probíhá meridián měchýře. Druhá fotka zobrazuje protažení systému sakrospinálních svalů, důležitý je záklon hlavy při zachování polohy trupu a paží.

Příští neděli postoupíme z močového měchýře o kousek vzhůru a pokračovat budeme jeho sdruženým orgánem – ledvinami.

Honza.

0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše