VNITŘNÍ ORGÁNY, díl sedmý: OSRDEČNÍK


Srdce, jakožto vládce lidského těla a všech vnitřních orgánů, potřebuje být chráněno a střeženo před nepříznivými, či škodlivými vlivy. Tuto funkci zastává osrdečník (perikard), dvoulistý blanitý vak, který je považován v mnoha kulturách za sídlo ducha. Jeho stěžejní úlohou je vychytávání disharmonické energie, zabraňuje tedy jejímu přímému proniknutí do srdce, ať už jde příkladně o horkost či chlad. Osrdečník ovlivňuje kardiovaskulární a nervový systém, komunikuje s neurolymfatickými a neurovaskulárními drahami a body.

Dle viscerosomatiky se na jeho fungování podílejí tyto svalové partie:

- velký sval hýžďový - střední sval hýžďový - sval hruškový - přitahovače stehen

Zejména poslední zmíněná svalová partie, mohutná skupina přitahovačů stehenní kosti, nese v sobě tak velké napětí, že struktura svalových snopců mnohdy připomíná spíše lodní lana. Při hloubkové práci na těchto svalech popisují lidé především horkost jdoucí vzhůru do těla, hrudníku, hlavy a uvolněná energie bývá tak velká, že často způsobuje několikaminutové točení hlavy. Je zde držen oheň, vztek, zuřivost, panika, hysterie a zároveň terapeutická intervence do těchto svalů vytahuje na povrch existenciální věty jako následky traumat (např. „Už nemůžu.“... „Nejde to!“... „Nezvládnu to.“) Projde-li však člověk skrz výše zmíněné emoční stavy, odměnou jest na druhé straně pocit akorátního tepla rozlévajícího se po celém hrudníku a čistá a klidná činnost srdce.

K psychosomatickým projevům oslabeného osrdečníku patří všechny druhy neuróz, duševní neklid, neschopnost odpuštění sama sobě, ale i neschopnost postavit se sám k sobě v upřímnosti, poctivosti, opravdovosti...

Je zde samozřejmě velká podobnost a provázanost se srdcem, či-li posílit energii osrdečníku je možno především změnou právě postoje k sobě. Prohlédnout a očistit klamné myšlenky, kterými sami sebe stavíme do různých pozic a rolí, které o nás říkají, jak jsme špatní, nehodnotní, slabí a nicotní. Nahlédnout na sebe v sebeúctě a přijmout se v každé chvíli přesně takový jaký v daném časoprostou jsem. Neboť jak říkal indský vůdce a básník Mahátma Gándhí: „Nemohou vám vzít sebeúctu, pokud se jí sami nevzdáte!“

Osrdečník můžeme podpořit i polohou těla zobrazenou na fotce. Prostředníčky jsou položené přes ukazováky a pozornost je zaměřena do spodního okraje prsou od hrudní kosti směrem k podpažní jamce.

Příští neděli pokračujeme sdruženým komplexem, který čínská medicína nazývá Trojitý ohřívač. Do té doby mějte klidně dny.

Honza.

0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše