VNITŘNÍ ORGÁNY, díl třetí: SRDCE


Orgánové hodiny vymezují čas mezi 11tou a 13tou hodinou srdci. Srdce je východní medicínou popisováno jako sídlo pocitů a energetické centrum, skrze které prochází vibrace všech emocí, projevovaných a zejména těch potlačených. Kvalita srdeční energie a srdečního rytmu je tedy ovlivňována mnoha vrstvami emocí uložených v těle, zejména v podobě svalového napětí.

Dle viscerosomatiky se na rytmicitě a vitalitě srdce velmi podílejí tyto svalové skupiny:

- podlopatkový sval - zevní rotátory lopatky - bedrokyčlostehenní sval, převážně kyčlostehenní část

Při uvolňování právě kyčlostehenního svalu a především při stimulaci tzv. trigger pointu, spoušťového bodu, popisují lidé pocity jako paniku, strach ze smrti, ze samoty, z odloučení, ochromující tíživou bolest doprovázenou často slovy: „Tohle nedám!“ (ve smyslu nezvládnu to, nepřežiju to). Na fyzickém těle se často projevuje třes, brnění a tlak v oblasti hrudníku.

Souvztažnosti z oblasti psychosomatické se mohou projevovat celkovým neklidem, fyzickým i duševním, přecitlivělostí, zuřivostí, hysterií, roztržitostí, projevem v komunikaci např. překotnou mluvou, zadrháváním se nebo neklidnou intonací či tokem řeči.

Nápravou je znovunalezení svého rytmu a žití v jeho vibraci, která odpovídá bytostnému jádru. Poznat se, respektovat se, projevovat se v radosti a tvořivosti, hrát si, bavit se, nalézt svůj celek, jednotu a splynout s ní. Rozpustit strach ze smrti, překročit dualitu mysli. Filozof Lucius Seneca řekl: „Jakmile ze srdce vypustíš strach ze smrti, neodváží se do něho vstoupit žádný strach vůbec!“

Fyzická poloha, které po energetické stránce prospívá srdci, je zobrazena na fotce a v sestavě Osm kusů brokátu z čchi kungu se jako pátý cvik v pořadí cvičí „Dračí kývání hlavou, trupem a ocasem k vynesení ohně ze srdce“.

Příští neděli budeme pokračovat sdruženým orgánem srdce, kterým je tenké střevo.

Hezký týden,

Honza.

0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše